Infografia sobre els tractaments de càncer de mama

En aquesta infografia trobaràs informació sobre els diferents tractaments de càncer de mama. La infografia es caracteritza per ser:

ENTENEDORA

A vegades, per parlar de la malaltia s'utilitzen paraules molt especialitzades que no sempre són fàcils d'entendre. A través d'aquesta icona podreu accedir a les definicions i sinònims de les paraules relacionades amb el càncer de mama que poden ser més difícils de comprendre i que són bàsiques per entendre la malaltia.

DIDÀCTICA

Aquesta infografia té la finalitat d'aportar-vos els coneixements suficients per participar en la presa de decisions del procés terapèutic. La informació que hi trobareu és fiable i ha estat revisada per especialistes en oncologia.

INTERACTIVA

A través de diferents clics podreu interaccionar amb el contingut de la infografia, ja sigui per obtenir més informació, per tornar enrere, per profunditzar en certs aspectes, etc.

MULTICAPA

A través de la infografia principal podreu accedir a altres infografies específiques de cada tractament, segons la informació que vulgueu buscar. Podreu accedir a la resta d'infografies amb la icona .

A través de la icona que es mostrarà sempre en pantalla, podreu obtenir informació sobre el significat de les icones del text. A través de la icona podreu tornar a aquesta pantalla d'inici.